Nowe stawki za wywóz śmieci

 

Od przyszłego roku Świdniczan obowiązywać będą nowe opłaty za wywóz śmieci, a ich wysokość uzależniona będzie od tego czy mieszkańcy segregują lub nie segregują śmieci. Samo miasto zobowiązane będzie do uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu, a w przypadku nie osiagnięcia normy, naliczana będzie kara finansowa.

Uchwałę dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminach Rada Miasta musiała podjąć do końca bieżącego roku. Podczas ostatniej sesji radni Świdnicy ustalili wysokość opłat oraz terminy ich składania. Nowy system obowiązywać będzie od lipca przyszłego roku. Od tego czasu za organizację, odbiór i zagospodarowanie śmieciami odpowiadać będzie miasto, a w związku z tym będzie pobierało za to opłaty od właścicieli nieruchomości. Dodatkowo Świdnica odpowiedzialna będzie za uzyskanie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych, zaś w przypadku gdy poziom ten nie zostanie osiągnięty, nakładane będą kary pieniężne.

Wysokość opłat za wywóz odpadów będzie uzależniony od tego czy mieszkańcy danej nieruchomości segregują lub nie segregują śmieci. Przy segregacji Świdniczanie zapłacą 13,50 złotych na mieszkańca, zaś bez segregacji 22,40 złotych.

Wybór płaconej stawki należeć będzie do właściciela nieruchomości, który w składanej do Urzędu Miejskiego deklaracji będzie podawał, czy segreguje odpady. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości będzie naliczał samodzielnie, w oparciu o liczbę osób, które mieszkają w danym miejscu oraz miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Miejską. – Dobrze, że Rada Miejska ma już za sobą przyjęcie wymaganych prawem uchwał. Rozumiem, w jak bardzo niezręcznej roli postawieni zostali radni, podobnie jak prezydent i jego urzędnicy. Prawo nakazuje nam w ekspresowym tempie przeprowadzić „rewolucję śmieciową”, którą rząd i parlament nienależycie przygotowali. Poza tym, wymogi dotyczące postępowania z odpadami powodują nieuchronne zwiększenie obciążeń mieszkańców, za co władza centralna absolutnie nie chce wziąć odpowiedzialności. Samorządowcy w całej Polsce, i my w Świdnicy próbujemy w tych warunkach zrobić, co tylko można, żeby nowy system był najbardziej racjonalny, tani i sprawiedliwy. – tłumaczy Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.

 
 
 

0 Komentarzy

Możesz jako pierwszy zostawić swój komentarz.

 
 

Skomentuj