POWIAT ŚWIDNICKI

DO POCZYTANIAPOLITYKAPOWIAT ŚWIDNICKI

Złożył wniosek o odwołanie Rady Miejskiej

Burmistrz Świebodzic wnioskuje do Premiera RP o rozwiązanie Rady Miejskiej. Podczas zwołanej konferencji Paweł Ozga podkreślił, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której radni blokują środki ...