16 gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie terenu. Dzięki programowi „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” samorząd województwa wspiera realizację małych, ale ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego podczas czerwcowej sesji Sejmiku Województwa przedstawił listę rankingową zgłoszonych projektów.

Dofinansowania z budżetu samorządu województwa na łączną kwotę blisko 1,4 mln zł pomogą gminom z subregionu wałbrzyskiego np. wyremontować świetlice, boiska sportowe, wybudować place zabaw, siłownie zewnętrzne, wiaty rekreacyjne czy chodniki.

 Mimo trudnej sytuacji finansowej związanej z epidemią koronawirusa zdecydowaliśmy o przeznaczeniu prawie 1,4 miliona złotych na program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Wśród działań realizowane są przede wszystkim zadania z zakresu poprawy infrastruktury na wsiach. Ponadto od tego roku dodatkowo premiujemy zadania związane z małą retencją, która ma pomóc w ochronie przed suszą w dobie zmian klimatycznych. Gratuluję wszystkim samorządom, których wnioski uzyskały akceptację – zaznacza wicemarszałek Grzegorz Macko. Celem programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest wspieranie małych lokalnych projektów na terenach wiejskich. Projekty zgłaszane są przez gminy, często na wniosek i z inicjatywy samych mieszkańców. Maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie mogła przekroczyć 30 tys. zł.

W powiecie dzierżoniowskim dotacje otrzymały:
  • Łagiewniki (Termomodernizacja świetlicy w m. Radzików – 30 000,00 zł)
  • Pieszyce (Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piskorzowie w niezbędny sprzęt gastronomiczny – 30 000,00 zł)
  • Niemcza (Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Kietlin poprzez budowę oświetlenia ulicznego – 22 500,00 zł)
  • Dzierżoniów (Zakup wyposażenia do sal wiejskich na terenie gminy Dzierżoniów – 28 803,00 zł)
Share:

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.