POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis/Portal internetowy mojeinformacje.pl (dalej Serwis) jest prowadzony przez PR MEDIA z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. K. Makuszyńskiego 25/3, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8862013140.

2. Dane osobowe Państwa jako użytkowników Serwisu uzyskane za ich zgodą oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie w postaci plików cookies (i podobnych technologii), są przetwarzane zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej Rozporządzenie RODO), które reguluje zasady postępowania z danymi osobowymi, przetwarzanymi przez Spółkę.

3. Administratorem danych osobowych jest PR MEDIA,

4. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez PR MEDIA Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@prmedia.pl.

5. Mają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. Organem tym jest Prezes Urządu Ochrony Danych Osobowych.

7. PR MEDIA przetwarza Państwa dane osobowe na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj dla własnych celów marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (na podstawie zgody), prowadzenia statystyk, obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO dla celów wypełniania przez PR MEDIA obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. PR MEDIA gromadzi również informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem i celom statystycznym

8. Przetwarzane są dane obejmujące Państwa imię i nazwisko, udostępnione przez Państwa dane kontaktowe obejmujące numer lub numery telefonów, adresy do korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, a w zakresie danych zgromadzonych automatycznie – dane dotyczące P komputera, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje. PR MEDIA nie przetwarza Państwa danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia RODO. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany

9. Państwa dane mogą być przekazywane:
a. Podmiotom świadczącym na rzecz PR MEDIA usługi niezbędne do prowadzenia działalności PR MEDIA, w szczególności dostawcom usług IT, doradcom w zakresie usług prawnych,
b. Podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

10. Firma stosuje niekiedy mechanizm plików przechowywanych na dysku komputera Państwa tzw. „cookies”, służących, zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartfon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas odwiedzania strony w Internecie.

11. Mają Państwo prawo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na instalowanie cookies i podobnych technologii , prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.