POD PARAGRAFEMPOWIAT DZIERŻONIOWSKI

Straż Miejska podsumowała działania

Więcej interwencji związanych z zakłóceniem porządku, zagrożenia dla życia i zdrowia, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, nieobyczajnymi wybrykami, łamaniem przepisów dotyczących utrzymania czystości i więcej ujawnionych wykroczeń drogowych. Dzierżoniowscy strażnicy miejscy podsumowali miniony rok, który wyznaczał nowe zadania związane ze stanem pandemii.

W ubiegłym roku Straż Miejska w Dzierżoniowie podjęła 2339 interwencji, to o ponad 400 więcej niż rok wcześniej. Tak duży wzrost wynikał z sytuacji związanych z pandemią. W 1235 przypadkach działania strażników wynikały z sygnałów od mieszkańców. W 1104 przypadkach były to interwencje własne. Najwięcej dotyczyło zagrożenia dla życia i zdrowia (228), oraz zakłócenia porządku (298). Strażnicy sporo uwagi poświęcili też kwestii utrzymywania czystości i porządku oraz infrastruktury. 211 interwencji dotyczyło tej ostatniej ważnej dla miasta i mieszkańców kwestii, 328 czystości na posesji, a 45 odpadów poza pojemnikami.

Ekopatrol

Strażnicy miejscy upoważnieni są do kontrolowania czym palimy w piecach, a takie interwencje przeprowadzane są bez wcześniejszej zapowiedzi. W minionym roku było ich ponad 150. W wyniku tych kontroli nałożono 15 mandatów na kwotę 3900 zł, w 66 przypadkach zastosowano formę pouczenia, skierowaliśmy także jeden wniosek do sądu. Potrzebę interwencji ekopatrolu można zgłaszać pod numerem tel.: 533 650 044.

Bezpieczeństwo pieszych

Do obecności strażników przy przejściach dla pieszych w sąsiedztwie szkół podstawowych zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Oprócz bezpieczeństwa najmłodszych przeprowadzono także ponad 400 interwencji  dotyczących ruchu drogowego. Ich efekt to 271 ujawnione wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu. W 240 przypadkach zastosowano pouczenia, ale nałożono też 14 mandatów. Wobec 17 sprawców przeprowadzono czynności wyjaśniające w celu zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Porządek publiczny

W całym roku strażnicy ujawnili łącznie 1887 wykroczeń. Najwięcej, bo aż 819, dotyczyło przestrzegania nakazów, zakazów i ograniczeń w związku z pandemią choroby COVID-19. Interwencji związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ujawniono 329 wykroczeń, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 165, bezpieczeństwu osób i mieniu 109, porządkowi i spokojowi publicznemu 60, a 10 przeciwko obyczajności publicznej. W 149 przypadkach wykroczenia zakończono w postępowaniu mandatowym, a wobec 43 sprawców przeprowadzono czynności wyjaśniające w celu zebrania niezbędnych danych do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu. Wobec 1709 sprawców wykroczeń zastosowano środki oddziaływania wychowawczego przewidziane w art. 41 kodeksu wykroczeń, jakimi są pouczenia, zwrócenia uwagi oraz ostrzeżenia. W zakresie działań straży jest także przegląd stanu technicznego znaków i urządzeń na drogach, elewacji i urządzeń zamontowanych na budynkach przylegających do pasa drogowego, stanu technicznego skrzynek gazowych, energetycznych, przeglądu oświetlenia w miejscach publicznych i na przejściach dla pieszych, stanu drzewostanu przy drogach publicznych i na placach i wiele innych.

Funkcjonariusze dzierżoniowskiej Straży Miejskiej obsługują również miejski monitoring, w którym obecnie działa w 29 kamer miejskiego monitoringu.

Share:

Leave a reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.