ARCHIWUM

Aglomeracja Wałbrzyska tylko dla wybranych?

Czy na pewno na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej nie ma mediów, które swoim zasięgiem obejmują ten obszar? Jakie kryteria były brane pod uwagę podczas „wyboru” mediów, które odpłatnie będą obsługiwać Aglomerację Wałbrzyską? Treść maila, który trafił do wójtów i burmistrzów zdaniem części tytułów prasowych, internetowych i telewizyjnych budzi szereg wątpliwości.

Chodzi o maila, który trafił w piątek ze skrzynki biura promocji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. „Pojawiła się nowa koncepcja prezentacji bieżących wydarzeń i zagadnień związanych z Aglomeracją Wałbrzyską, która zwalnia urzędników z konieczności przygotowywania materiałów dziennikarskich do kolejnych wydań Życia Aglomeracji Wałbrzyskiej. W nowym wariancie ten obowiązek spoczywałby na dziennikarzach. Zważywszy na to, że nie ma mediów, które obejmowałyby swoim zasięgiem całą aglomerację, zaproponowaliśmy współpracę trzem tytułom prasy papierowej i elektronicznej obecnym na terenie powiatu wałbrzyskiego, kamiennogórskiego i kłodzkiego: (tu podane są „wybrane” tytuły mediów- red). Dziennikarze zostaliby zobowiązani do publikacji w ciągu miesiąca dwóch artykułów (ze zdjęciami) dotyczących bieżącej problematyki aglomeracyjnej. Wiążę się to z odpłatnością wg parytetu ludnościowego 16 gmin aglomeracji, ale skutki finansowe zanadto nie odbiegają od dotychczasowych. W załączniku znajduje się projekt porozumienia, które precyzuje podział wydatków. Proszę o pilne zapoznanie się z projektem porozumienia, uwagi i zapytania lub ewentualną akceptację. Czekamy do czwartku (11 kwietnia). Brak reakcji będziemy uważać za zgodę na przedstawiony wariant współpracy z mediami.” Informacja wzbudziła szereg kontrowersji u części pozostałych wydawców, którzy w pierwszej kolejności poddali wątpliwość stwierdzeniu iż „Zważywszy na to, że nie ma mediów, które obejmowałyby swoim zasięgiem całą aglomerację…” W specjalnie piśmie, pod którym podpisali się chcą dowiedzieć się na jakiej podstawie pracownik Biura Promocji wyciągnął powyższy wniosek. „Prosimy o przedstawienie rzetelnych i popartych konkretnymi statystykami, badaniami danych potwierdzających tę tezę” – czytamy w dokumencie. Druga niewiadoma dotyczy zasad wyboru mediów czyli kryteriów, którymi kierował się autor maila (pracownik urzędu miejskiego-red). My również czekamy na odpowiedź. O sprawie będziemy informować na bieżąco.

wości.

Share:

Leave a reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.